Implementatie

Als je zorgt draagt voor de juiste middelen, zal het doel voor zichzelf zorgen” 

Samen slim vooruit

Wij begeleiden jou als MKB ondernemer bij het implementeren van verbeterpotentieel in de organisatie. Zowel op strategisch, operationeel en financieel vlak ondersteunen wij jou bij het realiseren van verbeteringen en groei in de onderneming. 

Onze ondersteuning brengt jou

Onze aandachtsgebieden

SV structuur

Strategisch

Onderzoeken en analyseren van bedrijfsprocessen. Beoordelen van externe en interne kansen en bedreigingen. Presentatie van strategie en draagvlak creëren bij organisatie. Uitvoeren van strategie.

SV optimalisatie

Operationeel

Betrokkenheid bij verander- en verbetermanagement. Ondersteunen en uit handen nemen van acties van het management. Voeren van gesprekken. Borgen van verandering.

SV grip

Financieel

Uitvoeren van rendement analyses. Verzamelen en analyse van data. Inrichten van administratie en cashflow software. Verbeteren van management informatie.

Van denken naar doen

Plannen blijven ideeën wanneer deze niet worden uitgevoerd. Onze aanpak kent een achttal stappen die erop gericht zijn dat strategie leidt tot resultaat. “Van denken naar doen” noemen we dat. Afhankelijk van jouw behoeften en die van de organisatie worden de stappen deels of volledig doorlopen.

Laat plannen geen plannen blijven!

Ontdek hoe wij ervoor zorgen dat strategie op een vernieuwde wijze gaat leven
en een plan van realisatie niet in een la verdwijnt.