Financieel

Winst is geen drijfveer, het gaat altijd om de klant.

Alles onder controle

Inzicht in cijfers geeft overzicht en houvast. We begeleiden bij een slim ingerichte administratie en juiste management informatie om te kunnen sturen. Onze “slimme” tools en methodes identificeren groei- en verbeterkansen. Een praktisch en dynamisch plan van realisatie zorgt ervoor dat deze kansen ook echt worden gerealiseerd.

Herken jij onderstaande uitdagingen?

Zo helpen wij jou

Dit zijn onze aandachtsgebieden waarmee wij jou begeleiden.

Rendement analyse

Laat jouw onderneming via een quickscan financieel analyseren en verkrijg inzicht in het verbeterpotentieel. Ontvang advies in de vorm van een verbetertraject om samen aan jouw potentieel te werken.  

Onderneming scan

Aan de hand van een diepgaande analyse wordt de onderneming doorgelicht op kosten, capaciteit, processen en commercieel gedrag. Samen gaan we onderzoeken hoe we jouw potentieel realiseren.

Begroting & prognose

Een begroting is een financiële vertaling van jouw doelstellingen en samen met een prognose essentieel om jouw onderneming (bij) te sturen. Wij begeleiden en ondersteunen bij het opstellen en bewaken ervan.

Kostprijs berekening

Met jouw cijfers en capaciteit maken wij op een praktische wijze een heldere kostprijsberekening. Met behulp van de bewezen MKS methode ontvang jij nieuwe inzichten ter verbetering.

Management
rapportage

De inzet van onze “slimme” tools en methodes geeft meer inzicht en grip en leidt tot tijdig (bij)sturen op veranderingen. Pro actief worden nieuwe kansen en mogelijkheden gesignaleerd.

Management ondersteuning

Wij nemen (deels) werk uit handen van het management om vernieuwing en verbetering te realiseren en samen waarde te creëren.

Meten en bijsturen

Onze aanpak kent een achttal stappen die jou meer inzicht en grip geven om te sturen en leidt tot een beter resultaat. Afhankelijk van jouw behoeften en die van de organisatie worden de stappen deels- of volledig doorlopen.

Onze "slimme" tools

Inzicht in kostprijs en verbeterpotentieel

Op een “slimme” wijze brengen wij de huidige financiële situatie van de onderneming in kaart en rekenen wij verschillende scenario’s door. Dit resulteert in een duidelijk inzicht in de werkelijke kostprijs en het verbeterpotentieel van de onderneming. 

Grip op cijfers

Sturen van de onderneming doe je met tijdige en juiste management informatie. Met “slim” inzicht bieden wij jou meer inzicht en grip op de onderneming. Direct gekoppeld aan de administratie, altijd voorzien van een begroting en visueel aantrekkelijke overzichten voor eenvoud.    

Meer grip en inzicht?

We laten je graag zien hoe onze “slimme tools” de juiste management
informatie geeft om beter te kunnen sturen.