Privacyverklaring

Privacyverklaring
Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze v­­erwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij, als onderdeel van Worrell & Jetten:

 • Duidelijk vermelden voorwelke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemenom jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden jou aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens heeft SLIM Vooruit van mij?
Om onze website en daarmee onze diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • IP-adres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt
 • Gegevens zoals beschreven in het cookiebeleid

Waarom heeft SLIM Vooruit mijn gegevens nodig?
Wij verzamelen of gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand jouw toestemming hebben verkregen. 

Formulieren en nieuwsbrief
De website bevat formulieren die je kunt gebruiken voor het aanvragen van een vrijblijvend (advies)gesprek of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. Tevens gebruiken we formulieren voor inschrijving van workshops en evenementen.

De gegevens die je ons via deze formulieren verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van jouw verzoek of het houden van de workshop of het evenement.

Wij bieden ook een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Sollicitatieprocedure
Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s /via derden partijen/email.

Jouw persoonsgegevens worden dan uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien je helaas de baan niet hebt gekregen. Indien wij jouw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrijkomen, zal deze termijn een jaar zijn.

Kan ik mijn toestemming intrekken?
Indien een verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, dan ben je gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
Wij maken alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot jouw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.

Zorgt SLIM Vooruit dat mijn gegevens beschermd zijn?
SLIM Vooruit heeft als onderdeel van Worrell & Jetten passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door jou verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • SLIM Vooruit zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
 • Personeel wordt getraind rondom privacy;
 • Strikt wachtwoordbeleid;
 • Beveiligingssoftware zoals virusscanner en firewall

Voor meer informatie over onze beveiliging kun je via onderstaande gegevens contact met ons opnemen

Maakt SLIM Vooruit gebruik van cookies?
Voor alle informatie rondom het gebruik van Cookies klik hier.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van SLIM Vooruit terecht kom?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacy rechten?
Je hebt de volgende privacy rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van jouw persoonsgegevens (die je zelf aan ons hebt verstrekt);
 • Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van jouw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Een verzoek kun je indienen via de onderstaande gegevens.

Kan ik een klacht indienen?
Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met je over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van jouw persoonsgegevens  bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe kan ik SLIM Vooruit bereiken?
Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

SLIM Vooruit
Rokkeveenseweg 49
2712 PJ Zoetermeer
079 344 56 78
info@slimvooruit.nl
t.a.v. de heer E.F.C. Kappeyne van de Coppello (privacy officer)

Versie april 2022